Nasza oferta

Gdy drzewo jest zbyt wysokie, masywne, rośnie w nieodpowiednim miejscu, to wszelkieprzycięcia wymagają ogromnych umiejętności i odpowiedniego sprzętu. W dużym uproszczeniupolegają one na cięciu sekcyjnym, w którym gałęzie i konary opuszczane są na linach lubzrzucane w bezpieczne miejsce. Oferujemy kompleksowe wycinki drzew oraz krzewów wszystkimimetodami:

Dodatkowo oferujemy