Ścinka sekcyjna

To najbardziej popularna metoda ścinania drzew. Polega na ścinaniu drzewa sekcjamipocząwszy od jego konarów. Ostatnim etapem jest ścięcie pnia drzewa.

Zaletami tej metody jest możliwość pracy w każdych warunkach i na każdym terenie,nawet w pobliżu domów mieszkalnych, pasów ruchu samochodowego czy liniienergetycznych. Dodatkowo, ścinka może się odbywać niezależnie od lokalizacjidrzewa, np. w parkach czy na cmentarzach. Co więcej, ta metoda gwarantuje dużąprzestrzeń do manewrów dla osoby ścinającej drzewo oraz możliwość wykonania pracniezależnie od wysokości drzewa.

Powierz ścinkę sekcyjną specjalistom - skontaktuj się z nami!

Wyrwidąb Wrocław