Wycinka drzew trudnych

Nasze usługi wykonujemy na terenie działek prywatnych, obszarach miejskich,gminnych, na skwerach, cmentarzach, czy np. przy drogach. Specjalizujemy się wpracach na terenie trudno dostępnym, wymagającym zachowania szczególnejostrożności. Wykorzystujemy w naszej pracy metody alpinistyczne oraz sprzętwysokościowy.

Powierz wycinkę specjalistom - skontaktuj się z nami!

Wyrwidąb Wrocław