Wycinka tradycyjna

Metoda tradycyjna, czyli tradycyjne ścięcie drzewa i jego obalenie. Przy tejmetodzie najistotniejsza sprawą jest dokładne zaplanowanie ścinki i kierunku, wktórym ścięte drzewo spadnie na ziemię.

Szczególną uwagę trzeba zwrócić na to, czy drzewo nie jest w żaden sposóbuszkodzone, pochylone i nie wykazuje innych cech, które mogą przyczynić się donieprzewidzianej zmiany kierunku opadania drzewa na ziemie po jego ścięciu.

Powierz wycinkę specjalistom - skontaktuj się z nami!

Wyrwidąb Wrocław