Wycinka tradycyjna

tradycyjna wycinka drzew Wrocław

Wycinka tradycyjna

Metoda tradycyjna, czyli tradycyjne ścięcie drzewa i jego obalenie. Przy tej metodzie najistotniejsza sprawą jest dokładne zaplanowanie ścinki i kierunku w którym ścięte drzewo spadnie na ziemię. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na to, czy drzewo nie jest
w żaden sposób uszkodzone, pochylone i nie wykazuje innych cech, które mogą przyczynić się do nieprzewidzianej zmiany kierunku opadania drzewa na ziemie po jego ścięciu.