OFERTA

Gdy drzewo jest zbyt wysokie, masywne, rośnie w nieodpowiednim miejscu, to wszelkie przycięcia wymagają ogromnych umiejętności i odpowiedniego sprzętu. W dużym uproszczeniu polegają one na cięciu sekcyjnym, w którym gałęzie i konary opuszczane są na linach lub zrzucane w bezpieczne miejsce. Oferujemy kompleksowe wycinki drzew oraz krzewów wszystkimi metodami:

Oferujemy również dodatkowo: